VA-utredningar

Inför anläggande av vatten och avloppsanläggningar erfordras ofta vissa utredningar, ritningar och ansökningshandlingar. Sådana handlingar utföres av oss, liksom kontakter med miljökontor, VA-verk och övriga kommunala organ.