Skadeutredningar

Röta och mögel förekommer i hus som varit utsatta för markfukt eller har en, för ändamålet olämplig konstruktion i grund eller tak. Ofta är sådana fel föremål för tvister.

Vi utreder de tekniska problemen, tar fram orsak och verkan, samt uppträder som sakkunnigt och tekniskt vittne vid domstolsförhandlingar när det gäller "fel i fastighet" eller entreprenadtvister.

 

Kontakta:

Martin Larsson

Tel: 016-515218

mail: martin@ac-konsult.se