Kontrollansvarig

 

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Vad gör en Kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid slutsammrådet. Skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

När du behöver en Kontrollansvarig vid byggnation, så kan du kontakta oss så hjälper vi dig.


Våra Kontrollansvariga är certifierade via SITAC med behörighet N.