Överlåtelsebesktningar

Ska du köpa eller sälja?

Vid köp av fast egendom (fastighet) har köparen en undersökningsplikt enligt jordabalken 4:19.

Som köpare av ett hus är du ansvarig för att undersöka huset innan du köper det. Med en överlåtelsebesiktning får du reda på̊ vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart. 

Med en professionell besiktning får du hjälp att göra en tryggare husaffär.

Det här gör vi vid en besiktning

  • Genomgång av upplysningar som lämnats av säljare.
  • Okulär besiktning, vilket innebär att besiktningsteknikern använder sina sinnen och sin kunskap.
  • Kontroll av byggnadens riskkonstruktioner
  • Rekommendation om eventuell fördjupad undersökning.

Vad gör vi inte vid en besiktning?

De områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, som exempelvis altan och tomtmark, brukar vara undantagna från besiktningen om inte annat är överenskommet. Byggnadsdelar eller ytor som inte är åtkomliga,till exempel vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö, kan inte besiktigas. I de fallen rekommenderar besiktningsteknikern en utförligare undersökning.

Följande delar ingår inte, då de bör kontrolleras av fackman inom respektive område:

  • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.
  • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
  • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
  • Radon och asbest.
  • Vattnets kvantitet och kvalitet.