Geotekniska undersökningar

Gällande byggnormer kräver att man kan redovisa vilka markförhållanden som förekommer där en byggnad skall uppföras. För detta och för att man skall kunna bestämma lämpligt grundläggningssätt utför vi markundersökningar i form av sondborrning och erforderlig provtagning.

Därefter upprättar vi ett utlåtande med förslag till grundläggningssätt.