GDPR & Personuppgifter.

 

Dataskyddsförorningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig nivå för skyddet av perssonuppgifter inom hela EU.

Vi på ÄC-KONSULT AB följer denna lag

Vi på ÄC-KONSULT AB vill informera att vi aldrig sparar era personnummer.

 

Vad sparar vi.

På ÄC-KONSULT AB sparar vi bara adresser till er för att kunna skicka utlåtanden,

ritningar fakturor mm.


Hur länge sparar vi.

På ÄC-KONSULT sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn

till det ändamål som vi samlade in dem för eller den tid som vi är skyldiga att göra enligt lag.


- Datainspektionens hemsida, lär mer här