Företaget

...bildades som aktiebolag 1984. Namnet kommer av ett tidigare samarbete med Ärla Cementgjuteri.

Vid starten var företaget ett enmansföretag. I dag har företaget sex anställda.

Företaget är inriktat på markkonsultationer och grundkonstruktioner samt utredningar beträffande fel i fastighet. Verksamheten bedrivs i hela Sverige med tyngdpunkt på Mälardalsregionen.

Våra kunder finns inom byggbranschen, kommuner och privata sektorn.

VD: Martin Larsson